Bokslut

Varje år måste du som företagare upprätta ett bokslut, kan du upprätta det själv eller ska vi hjälpa dig?

Banker, Skatteverket, kunder, leverantörer och andra använder företagets bokslut och årsredovisning som underlag för sina beslut. Vi kan hjälpa dig att upprätta ett korrekt bokslut och/eller årsredovisning.

För er som vill eller har krav att lämna en reviderad årsredovisning och idag saknar revisor har vi väl etablerade kontakter med ett flertal revisionsbyråer.