Skatt & deklaration

Alla ska betala skatt, men inte för mycket.

Att arbeta med företagets skattefrågor gör man inte bara en gång om året i samband med upprättandet av inkomstdeklarationen. De som arbetar på det sättet är för sent ute. För att du skall kunna fatta beslut i tid och därmed påverka din skattesituation positivt gäller det att planera för detta innan verksamhetsåret är slut.

När du eller ditt företag gör en transaktion medför det oftast en skattekonsekvens som ska deklareras.

Denna deklaration kan tex vara:

  • Inkomsdeklaration
  • Näringsdeklaration
  • Reavinstberäkning
  • Punktskattedeklaration
  • Momsdeklaration
  • Redovisning av soc. avg. & personalskatter

Att redovisa skatter och avgifter korrekt är mycket viktigt för er verksamhet. Få saker är så onödiga att behöva lägga tid och kostnader på som att rätta brister i företagets skatteredovisning. Vi kan hjälpa dig att tolka skattereglerna, planera din skatt och upprätta de deklarationer som krävs att du lämnar, så att du betalar rätt skatt.