Skanning & betaltjänster

Vill du helt slippa pappershanteringen?

Idag finns flera tekniska lösningar för att minska den administrativa bördan för dig. Vi kan t.ex erbjuda skanning, vilket innebär att vi skannar in dina leverantörsfakturor som du sedan kan se och betala från din dator. Vill du även slippa att göra betalningarna själv så kan vi genom attestfunktionen ta hand om det åt dig.