Redovisningstjänster

Frigör tid för det du är bra på och låt oss ta hand om bokföringen.

Som företagare är du ansvarig för din redovisning och skyldig att följa lagar och regler. Vi vet att redovisningen tar mycket tid och kraft från många företagare, men vi kan hjälpa dig. Beroende på hur mycket du själv vill göra kan vi hjälpa dig med hela eller delar av den löpande redovisningen.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

  • Löpande bokföring
  • Reskontrahantering
  • Fakturering
  • Lönehantering
  • Moms- och skattedeklaration
  • Avstämningar av redovisningen
  • Ekonomiska rapporter och prognoser
  • Årliga kontrolluppgifter